slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Spolupráce s jinými subjekty

Všechny naše 3 budovy mateřské školy úzce spolupracují se Základní školou Svatoplukova, se kterou tvoříme právní subjekt.

Úzká spolupráce probíhá zejména s paní učitelkami z 1. třídy a ze 2.třídy prostřednictívm projektu: "Cestička do školy". Dále se společně podílíme na přípravě tradičních akce: "Zahradní slavnost".

Nepostradatelnými subjekty pro naši spolupráci jsou i Městská policie Olomouc, Městská knihovna Olomouc, dopravní hřiště SEMAFOR Olomouc, Newmann School (zajišťující in-line bruslení; lyžování), Aquapark Olomouc (zajišťující předplavecký výcvik dětí) a v neposlední řadě i kino Metropol Olomouc, divadlo Šantovka a Vlastivědné muzeum Olomouc.

Ve spolupráci s onkologickým oddělením FN Olomouc se každoročně podílíme na prodeji "Vánoční hvězdy".

Naše MŠ spolupracuje se Střední pedagogickou školou v Přerově, přičemž poskytuje zázemí pro získání praxe budoucích pdg.kolegů a kolegyň.

 

Projekty, do kterých je naše MŠ zapojena:

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. 

 

                                

Více na ofociálních stránkách: http://www.celeceskoctedetem.cz/