slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuálně ve škole

Projekt otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde.

Schválený rozpočet - zde

Provoz venkovních hřišťat zahájen.

provozní řády Hřiště MŠ 
                      Hřiště ZŠ  

Spolupráce s FTK UPOL

Program 2017

  

Opět soutěžíme, zapojte se :)

Připravujeme se na přijímačky :)

 Proměny rodinné dynamiky

 - odborné
-  interaktivní práce s odbornými tématy
- sdílení dobré praxe
Seminář o rodičovství, dětech a výchově. Více zde.

Škola v přírodě  - zde

Den dětí

Byl poslední květnový den. Sluníčko svítilo, hudba hrála, léto vonělo vzduchem. Zkrátka den, jako stvořený pro oslavu mezinárodního DNE DĚTÍ. A tak jsme se ve čtyři hodiny odpoledne sešli na školní zahradě, abychom tento svátek s dětmi náležitě oslavili. K poslechu nám hrála kapela „Popová škola“ vedená panem Mgr. Daliborem Křepským. Děti se rozutekly do všech koutů zahrady, aby zde plnily úkoly na stanovištích, které jsme připravili v rámci našeho projektu Komunitní školy. Vyzkoušet si tak mohly hod balónkem na obřího Mimoně, překážkovou dráhu, lovení víček z vaničky, chůzi po slack-line apod. Oblíbeným stanovištěm bylo také malování na obličej. Za svou snahu byl každý odměněn kouskem ovoce nebo zeleniny. Komu to nestačilo, mohl se občerstvit párkem, řízkem, nebo třeba koláčkem. :) Moc jsme si to užili! Tak za rok zase. 

Kácení máje

Dne 3. 6. 2017 se žáci pěveckého sboru Základní školy Svatoplukova v Olomouci zúčastnili akce s názvem „Kácení máje“, která se již tradičně, jako každý rok, konala na paloučku u Mlýnského potoka. Naše Komunitní škola tak opět prohloubila spolupráci s KMČ Řepčín. Přestože se jednalo o sobotu, což pro většinu značí volno, děti nezklamaly a dostavily v hojném počtu, aby předvedly své pěvecké nadání a s chutí zazpívaly veřejnosti své oblíbené písničky.  Počasí tomuto veselému hravému odpoledni přálo, a tak děti po vystoupení mohly využít bohatého programu i různých atrakcí, které byly v rámci akce připraveny – malování na obličej, nafukovací skluzavka, jízda na koni, aquazorbing, šlapací káry, trampolíny, atd. Tímto patří velký dík organizátorům.

Sportovní den na atletickém stadiónu

Dne 6.6.2017 se obě první třídy naší školy zúčastnily sportovního dopoledne na atletickém stadiónu v Olomouci. Pápá hrátky, nové hry na trávě i v tělocvičně si vyzkoušely všechny děti. Ověnčení medailemi, nakrmení zdravou svačinkou dojel tým spokojených prvňáčků s učitelským doprovodem p.uč.Mgr.Jany Chalupové Hlávkové a Mgr.Denisy Urbáškové zpět do školy. Akci ohodnotili všichni účastníci jako mimořádně zdařilou. Při té příležitosti také moc děkujeme paní Mgr.Julii Wittmannové za její organizaci i péči o naše žáčky…D.Ě.K.U.J.E.M.E!!!

Napsala za všechny děti i dospělé Mgr.Jana Chalupová Hlávková

 

Cestička do školy - společný taneček dětí :)

 odkaz zde

Čarodějnice

Každým rokem bývá v měsíci dubnu dětmi očekávané a vždy hojně navštěvované Pálení čarodějnic.Díky nepřízni počasí byla sice akce o týden odložena, ale její příznivci nebyli o nic ochuzeni.Čarodějnického karnevalu se dne 6. května zúčastnilo přes 200 dětí.Naše paní učitelky si pro ně v rámci Komunitní školy nachystaly několik stanovišť, kde děti mohly vyhrát drobné dárečky. Komise městské části zajistila výborné občerstvení a  hudební vystoupení dlouho do noci.Počasí se vydařilo, a tak byla tato akce stejně úspěšná jako v minulých letech.

 

Cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví.

Ve středu 26.4. 2017 vyjela 6. třída s p. uč. Maršíkovou a p. uč. Hanusovou na cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví.
Před výjezdem jsme si připomněli Den Země 22.4.. Tento den připomíná nutnost chránit planetu Zemi. Proto byla naším cílem chráněná oblast.
Vyjeli jsme od školy po cyklistické stezce přes Horku na Moravě k Hynkovu. Z dalšího pokračování směrem k Litovli nás odradila rozbahněná cesta. Na zpáteční cestě jsme se ohřáli na Lovecké chatě a pokračovali zpět do školy. Všichni cyklisté z 6.té třídy zvládli celou trasu i v nepříznivém počasí s dobrou náladou. Příště si určitě někteří nezapomenou přibalit pár věcí pro případ špatného počasí. Ještě, že se najde vždy někdo, kdo půjčí třeba pláštěnku, nebo rukavice. :)

 

Nejen pro maminky:)

Volby do školské rady

zápis z voleb pedagogičtí pracovníci
                     zákonní zástupci.

Seznam žáků přijatých do 1.tř. ve školním roce 2017/2018   zde

Titul Učitel roku 2017 míří na naši školu

U příležitosti tradičních oslav svátku Dne učitelů vyhlašuje statutární město Olomouc anketu „Učitel roku 2017“. Společné setkání ředitelů a pedagogů se při této příležitosti uskutečnilo v Moravském divadle. Naše paní učitelky vybojovaly zlatou a stříbrnou příčku.
V kategorii Učitel roku 2017 – základní školy
1.místo – Mgr. Denisa Urbášková

V kategorii Učitel roku 2017 – mateřské školy
2.místo – Pavla Dzurianová

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Více zde

  

 Důležitá informace

Dne 6.2.2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé FN a následné
přestavby  na 2 oddělení MŠ , 2 oddělení ŠD a školní dílnu.
V době hlavních bouracích prací musí být z rozhodnutí statika přestěhovány
stávající oddělení v MŠ Svatoplukova do náhradních prostor (MŠ Řepčínská).
Doba hlavních bouracích prací se odhaduje asi na 2 měsíce – po nich by mělo
dojít ke zpětnému přestěhování . Doba realizace celé stavby je plánována
přibližně na 9 měsíců.Upozorňujeme na zvýšený provoz techniky a celkovou zvýšenou ostražitost v okolí školy.
Děkujeme za pochopení při této rekonstrukci , která je v zájmu Vašich dětí a našich žáků.Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace  v provozu MŠ a i s Vámi se těšíme na nové moderní prostory ZŠ a MŠ.
Za vedení ZŠ a MŠ : Jiří Šindler , ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova , Olomouc

Dopis pro rodiče od pana náměstka Urbáška zde

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Již během března proběhla v jednotlivých třídách výběrová kola, a tak mohli předstoupit před své spolužáky ti, kterým se recitace povedla nejlépe. Jednotlivé výstupy hodnotila tříčlenná porota – Mgr. Karla Halabicová, Mgr. Věra Hlaváčková, Žaneta Brablík-Himrová. Příjemně strávená hodina během recitace poezie rychle uběhla a porota musela zvolit vítěze. V kategorii 1. – 2. ročník kralovala Markéta Chlupová (2. třída) s básní Jak se hledá princezna, druhé místo získal Edmund Wittmann (1. B) a 3. místo obsadil Michal Lukáč (1. A). V kategorii 3. – 5. ročník zvítězila Agáta Rakovičová (3. třída), 2. místo získala Karin Herschová (4. třída) a 3. místo vybojovala Nela Peňázová (5. třída). Všem oceněným gratulujeme a věříme, že si všichni recitační přehlídku užili.

 

Od 1.2. 2017  - zahájen zkušební provoz elektronické ŽK

Maškarní karneval 9. 2. 2017

Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá každý rok v únoru karneval. Nechybí bohatý program, tombola a občerstvení. Součástí je akční zábavná show šaška Vikyho. Děti v nádherných maskách byly na tanečky a soutěže tak nažhavené, že ho doslova nenechaly vydechnout. Viky předcvičoval, tančil, zpíval a většina malých dětí na něm mohla oči nechat. V rámci občerstvení letos nechyběly kornouty popcornu či čerstvé teplé tousty. Odpoledne plné zábavy bylo provázeno písničkami a radostným smíchem dětí, které se opravdu dobře bavily.

video: zde

Olympiáda v českém jazyce

Žáci 8. a 9. třídy se pravidelně účastní Olympiády v českém jazyce, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání MŠMT. V letošním roce probíhá už 43. ročník této soutěže. Školního kola se již v prosinci zúčastnilo 16 žáků, kteří řešili sedm úkolů v gramatické části a psali slohovou práci na téma Moje vzlety a pády. Největší počet bodů získala Lada Hradilíková z 9. třídy, která reprezentovala naši školu v okresním kole. Tohoto postupového kola se 2. 2. 2017 účastnilo 30 soutěžících ze základních škol i gymnázií. Naše favoritka obsadila skvělé 7. místo v okresním kole. Podrobné výsledky jsou k dispozici na webových stránkách DDM Olomouc. Gratulujeme!

Mgr. Karla Halabicová

Vánoční improvizační show

záznam z vystoupení našich dětí ŠD -zde

Beseda se spisovatelkou

Ve čtvrtek 15. prosince zavítala na naši školu spisovatelka Petra Štarková. Její knihy jsou určeny převážně dětem, ale věnuje se i sci-fi a fantasy povídkám. Nám představila knihu pro mladší žáky Pirát jménem Šampaňský (2015) a druhou knihu pro starší žáky Jak to chodí v lidské hlavě (2016), ve které děti nenásilnou formou seznamuje s psychologií, pamětí a různými formami učení. Paní spisovatelka nám také poutavě povyprávěla, jak vlastně vzniká v dnešní době kniha, jak vypadají pracovní verze, jak vznikají ilustrace a jak probíhá celý proces, než se kniha dostane až na pulty v knihkupectvích. Dopředu si žáci připravili všetečné otázky, které paní spisovatelka trpělivě zodpovídala. Čas se vzácným hostem rychle ubíhal. Doufáme, že toto setkání třeba někoho inspiruje ke psaní vlastních příběhů.

 

Den otevřených dveří - rozsvícení vánočního stromečku
 dne 1.12.  - společně s KMČ

Program:

 - 1. a 2. vyučovací hodina - výuka s možností nahlédnutí rodičů
 - 15:00 - 16:00 beseda - zápis do 1. třídy , výchovné poradenství
 - od 15 hodin  - jarmark ve školní jídelně
 - 16:00  - 16:45 - možnost prohlídky školy
- v 16:15 vystoupení dramatického kroužku ( IMPROLIGA )
- v 17:00 - slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a zpěv koled

 

Záchranářská akademie

Ve středu 16.11. se žáci osmé třídy zapojili do soutěže " Záchranářský desetiboj" v olomouckém aquaparku.Tým našich záchranářů se postavil k celé akci čelem a všechny soutěžní discipliny zdolával s velkým nasazením. Soutěží je provázel plavčík Filip. Všichni si prověřili své znalosti o podávání 1. pomoci a svoji fyzickou zdatnost v překonávání úkolů ve vodě.
Na závěr sklidili všichni pochvalu a ještě rady ke zdravému životnímu stylu, což ze strany šikovného plavčíka pozorně vyslechli žáci i žákyně.
Mgr. Jana Maršíková

 

Podzimní dílničky

Dne 10. 11. 2016 se v prostorách jídelny ZŠ Svatoplukova v Olomouci-Řepčíně konala akce nazvaná Podzimní dílničky. Akce byla zorganizovaná pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že naše ZŠ má statut „ Otevřená škola“ jsme rádi, když naše akce navštěvují i děti, které nejsou žáky naší ZŠ. Tato akce byla podporována zřizovatelem.Celkem bylo šest stanovišť: kapání vosku, sněhulák, čert, vánoční hvězda, čepička, svícen z kamínků. Současně zde byla i možnost občerstvení.Akce trvala od 16-18hod., odpoledne bylo velmi kreativní a proběhlo v přátelské atmosféře dětí, rodičů, příbuzných a pedagogů naší školy. Tyto aktivity patří mezi velmi oblíbené a vyhledávané. Již teď se těšíme na příště.   Vlaďka Prausová

 

 Lampionový průvod

31.10. se konal pod záštitou KMČ Řepčín Lampionový průvod, jehož součástí byl i pietní akt  u pomníku před školou k uctění památky padlých hrdinů.

Hvězdárna Prostějov

25.10. navštívili žáci 6. a 7. třídy hvězdárnu v Prostějově.
Cestovali jsme Sluneční soustavou v doprovodu hvězdáře pana Trutnovského. Povídání s promítáním i s pokusy padání věcí na Zemi a na Měsíci proběhlo v přednáškovém sále. Další částí programu bylo pozorování Slunce z dalekohledu. Protože byla zatažená obloha, prohlédli jsme si aspoň kopuli hvězdárny a dalekohledy. Hvězdárnu je možné navštívit i soukromě večer,  pozorování planet a vzdálených galaxií je lákavé a jsme všichni srdečně zváni.

Soutěž pro všechny žáky :)

  

ZŠ a MŠ  + KMČ zveme na lampionový průvod

Podzimní dny bývají pochmurné, a proto si je společně zpříjemníme a probarvíme.

Hlavním úkolem žáků je obléknout se do určené barvy v daný den. Zvítězí třída s nejvyšším procentem správného zabarvení.

 

 

Vzpomínka na školu v přírodě

 vyrobily p. uč. Urbášková a Křupalová -  video

             .

Svatoplukova jede do Evropy - video zde

Výzva číslo 56

Naše škola realizuje projekt podpořený z OPVK, který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu je uskutečňováno:

šablona č. 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti

šablona č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

šablona č. 4 - Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky