slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuálně ve škole

Projekt otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde.

V pátek 18.11. - pochodové cvičení

Výdej obědů do 12:30 hod.

Den otevřených dveří - rozsvícení vánočního stromečku
 dne 1.12.  - společně s KMČ

Program:

 - 1. a 2. vyučovací hodina - výuka s možností nahlédnutí rodičů
 - 15:00 - 16:00 beseda - zápis do 1. třídy , výchovné poradenství
 - od 15 hodin  - jarmark ve školní jídelně
 - 16:00  - 16:45 - možnost prohlídky školy
- v 16:15 vystoupení dramatického kroužku ( IMPROLIGA )
- v 17:00 - slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a zpěv koled

 

Záchranářská akademie

Ve středu 16.11. se žáci osmé třídy zapojili do soutěže " Záchranářský desetiboj" v olomouckém aquaparku.Tým našich záchranářů se postavil k celé akci čelem a všechny soutěžní discipliny zdolával s velkým nasazením. Soutěží je provázel plavčík Filip. Všichni si prověřili své znalosti o podávání 1. pomoci a svoji fyzickou zdatnost v překonávání úkolů ve vodě.
Na závěr sklidili všichni pochvalu a ještě rady ke zdravému životnímu stylu, což ze strany šikovného plavčíka pozorně vyslechli žáci i žákyně.
Mgr. Jana Maršíková

 

Podzimní dílničky

Dne 10. 11. 2016 se v prostorách jídelny ZŠ Svatoplukova v Olomouci-Řepčíně konala akce nazvaná Podzimní dílničky. Akce byla zorganizovaná pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že naše ZŠ má statut „ Otevřená škola“ jsme rádi, když naše akce navštěvují i děti, které nejsou žáky naší ZŠ. Tato akce byla podporována zřizovatelem.Celkem bylo šest stanovišť: kapání vosku, sněhulák, čert, vánoční hvězda, čepička, svícen z kamínků. Současně zde byla i možnost občerstvení.Akce trvala od 16-18hod., odpoledne bylo velmi kreativní a proběhlo v přátelské atmosféře dětí, rodičů, příbuzných a pedagogů naší školy. Tyto aktivity patří mezi velmi oblíbené a vyhledávané. Již teď se těšíme na příště.   Vlaďka Prausová

 

 Lampionový průvod

31.10. se konal pod záštitou KMČ Řepčín Lampionový průvod, jehož součástí byl i pietní akt  u pomníku před školou k uctění památky padlých hrdinů.

Hvězdárna Prostějov

25.10. navštívili žáci 6. a 7. třídy hvězdárnu v Prostějově.
Cestovali jsme Sluneční soustavou v doprovodu hvězdáře pana Trutnovského. Povídání s promítáním i s pokusy padání věcí na Zemi a na Měsíci proběhlo v přednáškovém sále. Další částí programu bylo pozorování Slunce z dalekohledu. Protože byla zatažená obloha, prohlédli jsme si aspoň kopuli hvězdárny a dalekohledy. Hvězdárnu je možné navštívit i soukromě večer,  pozorování planet a vzdálených galaxií je lákavé a jsme všichni srdečně zváni.

Soutěž pro všechny žáky :)

  

ZŠ a MŠ  + KMČ zveme na lampionový průvod

Podzimní dny bývají pochmurné, a proto si je společně zpříjemníme a probarvíme.

Hlavním úkolem žáků je obléknout se do určené barvy v daný den. Zvítězí třída s nejvyšším procentem správného zabarvení.

 

 

Vzpomínka na školu v přírodě

 vyrobily p. uč. Urbášková a Křupalová -  video

 

Dětský den

Jako každý rok jsme i letos uspořádali 2. června na zahradě MŠ dětský den, plný soutěží a zábavy, hlavně pro menší děti. Tradičně nám k tomu zahrála kapela DD v Olomouci.

VÝSTAVA TITANIC V PRAZE

Dne 13. května 2016 se skupina odvážlivců z naší školy vydala na dobrodružnou výpravu za tajemstvím Titanicu. Žáci si s palubním lístkem prošli interiéry Titanicu, známé schodiště v první třídě, dokonce si mohli i osahat ledovec. Na konci pomocí seznamů a palubního lístku se jménem zjistili, zda plavbu přežili. Během výletu si stihli projít i nejvýznamnější historické památky Prahy.

 

DEN EVROPY

V úterý 10. května proběhla na Horním náměstí akce s názvem „Den Evropy“. Podílelo se na ní třiadvacet základních a středních škol z Olomouckého kraje, které reprezentovaly jednotlivé státy Evropy. Naše škola zastupovala DÁNSKO. Den byl zahájen přehlídkou vlajek a hymnou Evropské unie. Školní pěvecký sbor se účastnil vystoupení na pódiu s Grónskou písní.

 

Od 1.4. 2016  -zahájen provoz venkovních hřišťat 

- provozní řády -  a

 

Úklid břehů Moravy - společná akce škola + KMČ

                  .

Svatoplukova jede do Evropy - video zde

Výzva číslo 56

Naše škola realizuje projekt podpořený z OPVK, který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu je uskutečňováno:

šablona č. 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti

šablona č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

šablona č. 4 - Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky