slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Kontakt na Sluníčka - logopedická třída

 

Logopedická třída vznikla ve školním roce 2013/2014. Pracujeme s dětmi předškolního věku s narušenou komunikační schopností.

Spolupracujeme s logopedickou poradnou - Speciálně pedagogické centrum, třída Svornosti Olomouc.

Věnujeme se:

- rozvoji všech jazykových rovin (gramatika, slovní zásoba, zvuková a sociální rovina)

- rozvoji schopností a dovedností nutných pro úspěšného předškoláka      (sluchové a zrakové vnímání, rozvoj motoriky (hrubé, jemné), grafomotoriky, vizuomotoriky, rozumové schopnosti, předčíselné představy, paměť, fantazie, chápání/orientace v prostoru a čase)

Pokud máte zájem o další informace neváhejte nás kontaktovat!

 

Třídní učitelky:

Bártová Drahomíra (logopedická asistentka)

Mgr. Hadačová Eva (logopedka)

Telefonní kontakt:

 585 425 524 

Emailový kontakt:

slunickaskolka@seznam.cz