slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


Seznamte se s novou přílohou školního vzdělávacího plánu a s aktualizovaným ŠKOLNÍM ŘÁDEM.

Dodatková příloha: Dodatkova priloha k SVP PV.pdf

ŠKOLNÍ ŘÁD: s-kolni-r-d-dodatek.pdf


 

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE 1. 12.

MŠ NA TRATI:  8.00 HODIN

MŠ ŘEPČÍNSKÁ:  8.00 HODIN

MŠ SVATOPLUKOVA:  9.30 HODIN

CELÁ SÉRIE - 1 DÍTĚ NA FOTOGRAFII: 250 Kč

CELÁ SÉRIE - 2 A VÍCE DĚTÍ NA FOTOGRAFII: 270 Kč

MOŽNOST KOUPIT SI DOPLŇKOVÝ BALÍČEK: 110 Kč

POZADÍ: Scan10008 (1).pdf  Scan10009 (1).pdf

VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V MŠ.

  


FOTO Z DYNIÁDY 2016 NAJDE NA ODKAZE:

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2016/


POZOR! ZMĚNA TERMÍNU DÝNIÁDY! BUDE SE KONAT VE ČTVRTEK 13.10.!!

MILÍ RODIČE, DĚTI, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÍBUZNÍ, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

DÝNIÁDU

 

KDY:     ČTVRTEK  13.10. 2016

(za deštivého počasí čtvrtek 13.10, pokud ani tento termín nevyjde, tak se akce ruší L )

OD:       16:30

KDE:      ZAHRADA MŠ NA TRATI

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ

SOUTĚŽE, které pro Vás a Vaše dětí nachystají pí. učitelky a rodina Kočířova

VEVERKOVANÁ S OŘÍŠKY

ARIANINA NIT

SPORTOVNÍ STANOVIŠTĚ

ŠTAFETA PŘÍRODNIN

STÍNOVÉ PEXESO

 

TĚŠÍME SE NA OCHUTNÁVKY DOBROT OD VÁS A VLASTNORUČNĚ VYDLABANÉ DÝNĚ, KTERÉ SI NA ZÁVĚR AKCE ZAPÁLÍME A UKONČÍME TAK PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ PODVEČER

 

PLAKÁT:  DÝNIÁDA 2016_plakat.pdf

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2014/

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://slunickaskolkalogo.rajce.idnes.cz/Dyniada_16._10._2013/


 

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) JE TŘEBA ZAPLATIT DO 15. DNE V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI (DŘÍVE TO BYLO DO 20.DNE).

TO ZNAMENÁ DO 15.9., ,15.10….

ZMĚNA PROBÍHÁ DLE VYHLÁŠKY 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání s platností od 1.9. 2016.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 začíná 1. 9. 2016.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2016/2017

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA:     kvitka2016-2017.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  slunicka2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI:   broucciseznam2016-2017.pdf

VČELKY:     seznam-detivcelky2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY:     beruskyseznam2016-2017.pdf

MOTÝLCI:   motylciseznam2016-2017.pdf


 

Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2016 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOUT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzeni skolne 2016.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.