slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

POKUD NEBUDE MÍT DÍTĚ ZAPLACENÉ STRAVNÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ, NEBUDE 1.9. 2016 DO MŠ PŘIJATO. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE OBRAŤTE NA ŠKOLNÍ JÍDELNU: 585 427 342

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 začíná 1. 9. 2016.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

 

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ŠK. ROK 2016/2017

- ODDĚLENÍ VČELKY
 
Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat třídu Včelky na MŠ Svatoplukova:

Třídní schůzka  se koná 6.9. 2016 od 17:00 h ve třídě Včelky. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ SLUNÍČKA

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení SLUNÍČKA - MŠ NA TRATI 82:

Třídní schůzka  se koná ve středu 31.8. 2016 od 16:30 h ve třídě SLUNÍČEK. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ KVÍTKA

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení KVÍTKA - MŠ NA TRATI 82:

Třídní schůzka  se koná ve středu 31.8. 2016 od 16:30 h ve třídě KVÍTEK. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ BERUŠKY

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení BERUŠKY - MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

Schůzka s novými rodiči a dětmi proběhne na velké zahradě MŠ v pátek 26.8.2016 v 16 hod. 

- ODDĚLENÍ BROUČCI

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat třídu Broučků na MŠ SVATOPLUKOVA:

Třídní schůzka  se koná v pondělí 5.9. 2016 od 17 h ve třídě BROUČCI. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

 


UPOZORNĚNÍ

UPOZORŇUJEME RODIČE NA TERMÍN (20.9. ) PLATBY ZA ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016. PROSÍM, ZKONTROLUJTE SI, ŽE PENÍZE NA ÚČET ODEŠLY, PŘEDEJDETE PŘÍPADNÝM KOMPLIKACÍM.

 

DĚKUJEME


UPOZORNĚNÍ

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc (ne už na 3 měsíce). Z tohoto důvodu se informujte u svých pí. učitelek na dodatečné  doložení.

Pokud nebude potvrzení doloženo, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzení školné 2015.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.

Potvrzení školné 2015.pdf


 

 

ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2015/2016

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA     KVÍTKA_NA TRATI.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  SLUNÍČKA_LOGOPEDICKA.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI   broučci.pdf

VČELKY     VČELKY.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY     berušky.pdf

MOTÝLCI   motylci.pdf