slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) JE TŘEBA ZAPLATIT DO 15. DNE V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI (DŘÍVE TO BYLO DO 20.DNE).

TO ZNAMENÁ DO 15.9., ,15.10….

ZMĚNA PROBÍHÁ DLE VYHLÁŠKY 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání s platností od 1.9. 2016.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 začíná 1. 9. 2016.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2016/2017

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA:     kvitka2016-2017.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  slunicka2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI:   broucciseznam2016-2017.pdf

VČELKY:     seznam-detivcelky2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY:     beruskyseznam2016-2017.pdf

MOTÝLCI:   motylciseznam2016-2017.pdf


 

Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2016 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOUT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzeni skolne 2016.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.