slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ŠK. ROK 2016/2017

- ODDĚLENÍ VČELKY
 
Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat třídu Včelky na MŠ Svatoplukova:

Třídní schůzka  se koná 6.9. 2016 od 17:00 h ve třídě Včelky. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ SLUNÍČKA

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení SLUNÍČKA - MŠ NA TRATI 82:

Třídní schůzka  se koná ve středu 31.8. 2016 od 16:30 h ve třídě SLUNÍČEK. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ KVÍTKA

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení KVÍTKA - MŠ NA TRATI 82:

Třídní schůzka  se koná ve středu 31.8. 2016 od 16:30 h ve třídě KVÍTEK. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!

- ODDĚLENÍ BERUŠKY

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat oddělení BERUŠKY - MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

Schůzka s novými rodiči a dětmi proběhne na velké zahradě MŠ v pátek 26.8.2016 v 16 hod. 

- ODDĚLENÍ BROUČCI

Upozornění pro rodiče dětí, které budou od září 2016 navštěvovat třídu Broučků na MŠ SVATOPLUKOVA:

Třídní schůzka  se koná v pondělí 5.9. 2016 od 17 h ve třídě BROUČCI. Prosíme, bez účasti dětí. Děkujeme!


Fotky ze dne dětí 2. 6. 2016

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/MDD_zahrada_2016/


POKYNY K PLATBÁM V OBDOBÍ PRÁZDNIN

 

ŠKOLNÉ

1. Děti, které budou o prázdninách navštěvovat  naši mateřskou školu, zaplatí částku 420 Kč  bezhotovostně – tj. jako dosud, nejpozději do 20.7.

Za měsíc srpen si zrušte příkazy, školné se neplatí!

2. Děti, které nebudou v období prázdnin mateřskou školu navštěvovat, vyplní formulář – Žádost o prominutí platby školného. Tento formulář si vyžádejte u pí. učitelek  a vyplněný vraťte do 15.6.

3. Předškoláci a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku v hmotné nouzi, školné neplatí (nutno opět za červenec přinést potvrzení  z ÚP).

4. Děti, které budou navštěvovat MŠ  10 a méně dní, zaplatí částku 210,- Kč.

Závazným je přihlášení na prázdninovou docházku zákonnými zástupci do 13.5.

 

STRAVNÉ

V období prázdninového provozu bude strava dovážena ze ŠJ Řezníčkova.

Cena celodenní stravy: 37,- Kč

Platby budou probíhat pouze v hotovosti.

Prosíme o přesnou částka +  napsané číslo účtu se jménem!!!

Termín výběru: 13.6. – 15.6. ve třídách

Potvrzení o platbách bude vystaveno. V případě, že dítě neprostravuje celou částku, budou přeplatky vráceny na účty.

 

TELEFON

MŠ SVATOPLUKOVA:  585 411 757

MŠ NA TRATI:     585 425 524

MŠ ŘEPČÍNSKÁ:  585 425 642

ŠJ Řezníčkova:  588 505 049


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

DĚTI BUDOU ROZDĚLENY DO TŘÍD A BUDOV DLE AKTUÁLNÍ SITUACE A POČTU.

NEVYPLNĚNÉ DOCHÁZKOVÉ ARCHY POVAŽUJEME ZA ODHLÁŠENÉ DĚTI NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.

PODROBNÉ INFO K PLATBÁM BUDOU ZVEŘEJNĚNY POSLEDNÍ TÝDEN V MĚSÍCI KVĚTNU.


VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Tabulka - prijeti.pdf


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V OBDOBÍ PRÁZDNIN UZAVŘENA OD: 25.7. -31.8. 2016

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA.

 

RODIČE,KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT DÍTĚ UMÍSTIT V OBDOBÍ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ,PÍSEMNĚ POŽÁDAJÍ DO 1.5.  O NÁHRADNÍ MŠ – tj. děti budou umístěny dle volných kapacit v obci OLOMOUC.


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

upoutavkazapis-do-ms.pdf

upouta-vkazapis-do-ms-logo.pdf

Místo: budova MŠ Svatoplukova 11

4. 4. 2016     9.00 – 16.00

5. 4. 2016   10.00 – 15.00

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SI NACHYSTAJÍ :

OBČANSKÝ PRŮKAZ

RODNÝ LIST DÍTĚTE

VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ

- VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ  LIST 

PODEPSANÝ FORMULÁŘ: „Vaše registrační číslo….“

PODEPSANÝ FORMULÁŘ: „Výzva k vyjádření..."

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (zákon č. 258/2000 Sb., §50) – bez potvrzení dítě NELZE přijmout – vystavuje pediatr, MŠ pro toto potvrzení nemá zvláštní formulář

POTVRZENÍ Z PPP, SPC  (v případě přihlašování dítěte se  speciálními vzdělávacími potřebami)     

KRITERIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Kriteria_prijeti_do _MS.pdf

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí do MŠ:

zadost-o-prijeti-do-ms.pdf

Zápisní list:

zapisni-list.pdf

Vaše registrační číslo (vyplňte jméno a příjmení dítěte, reg. číslo Vám přidělíme u zápisu):

vaseregistracnicislo.pdf

Výzva k vyjádření:

vyzvakvyjadreni.pdf

PŘÍKLAD VYPLNĚNÝCH DOKUMETŮ (K ZÁPISU):

PRIKLAD VYPLNENYCH DOKUMENTU.PDF

DĚKUJEME, ŽE SI POŽADOVANÉ MATERIÁLY PŘEDEM PŘIPRAVÍTE A PŘISPĚJETE TAK  K PLYNULÉMU CHODU ZÁPISU.

 

TAK NEZAPOMEŇTE A PŘIJĎTE,

TĚŠÍME SE NA VÁS!


ZŠ A MŠ SVATOPLUKOVA ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V TĚCHTO TERMÍNECH MŮŽETE NAVŠTÍVIT VŠECHNY TŘI BUDOVY NA ADRESE:

MŠ ŘEPČÍNSKÁ 54 => 

29.3. 15.15. – 16.00

MŠ SVATOPLUKOVA 11 => 

30.3.   15.15 -16.00

MŠ NA TRATI 82 => 

31.3. 15.15. -16.00

DOD_plakat copy.pdf

TĚŠÍME SE NA VÁS!


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

4.4. 2016     9.00 – 16.00

5.4. 2016   10.00. – 15.00

Podrobné informace budou uveřejněny po 15.3. – dle pokynů Magistrátu MO – odboru školství.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc (ne už na 3 měsíce). Z tohoto důvodu se informujte u svých pí. učitelek na dodatečné  doložení.

Pokud nebude potvrzení doloženo do 5.2. 2016, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


PREVENTIVNÍ STOMATOLOGICKÉ PROHLÍDKY V MŠ PROBĚHNOU V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH. PROHLÍDKY JSOU URČENÉ DĚTEM, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENÉ K PANÍ DOKTORCE DVOŘÁKOVÉ A PRO PŘÍPADNÉ NOVÉ MALÉ PACIENTY.

Na Trati: 11.2. v 8:00

Svatoplukova: 11.2. v 9:00

Řepčínská: 11.2. v 10:00


Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzení školné 2015.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.

Potvrzení školné 2015.pdf


HLASUJEME PRO NÁŠ STROM!!

Po roce je náš vánoční strom (v parku před školou) opět v klání o nejhezčí strom na Olomoucku. Máme drobný skluz, protože hlasování v okresním kole končí už ve středu 16.12. v 16:00. Letos však postupují do krajského kola tři nejhezčí stromy! Budeme rádi, pokud dáte 
1) hlas našemu stromu v anketě http://olomoucky.denik.cz/…/anketa-vyberte-nejhezci-vanocni… 
2) "To se mi líbí" našemu stromu na FB Olomouckého Deníkuhttps://www.facebook.com/media/set/…

Hlasovat v anketě můžete každou hodinu, ale udělit "To se mi líbí" pouze jednou.

Děkujeme!  (MM)


FOTOGALERIE Z DYNIÁDY:

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015


DĚKUJEME

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DÝNIÁDY ZA:

-  ÚČAST V HOJNÉM POČTU

-  ÚŽASNÁ UMĚLECKÁ DÍLA

-  DELIKATESY SLANÉ I SLADKÉ

- VYTVOŘENÍ POHODOVÉ PODZIMNÍ ATMOSFÉRY

-  A SLOVA CHVÁLY, KTERÁ OPRAVDU ZAHŘEJÍ

VĚŘÍME, ŽE NÁM I NADÁLE ZACHOVÁTE SVOJI PŘÍZEŇ A BUDEME SE TĚŠIT NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE.

 

KOLEKTIV MŠ :

NA TRATI, SVATOPLUKOVA, ŘEPČÍNSKÁ


DÝNIÁDA

MILÍ RODIČE, DĚTI, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÍBUZNÍ, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

DÝNIÁDU

KDY:     STŘEDA    21.10.

OD:       17:00 h

KDE:      ZAHRADA MŠ NA TRATI

PROGRAM:

OBČERSTVENÍ – PŘIPRAVÍME S DĚTMI A RÁDI OCHUTNÁME I VÁMI PŘIPRAVENÉ DOBROTY

PROHLÍDKA UMĚLECKÝCH DĚL Z DÝNÍ

STANOVIŠTĚ:

„HOD NA DÝNI“

„PAPÍROVÉ VYRÁBĚNÍ a PODZIMNÍ HRÁTKY S PÍSKOVNIČKOU“

„VELKÁ PARDUBICKÁ“

„HMATOVÉ PEXESO“

„PŘELÉZÁNÍ PŘEKÁŽEK“

„VZDUŠNÁ DÝŇOVÁ DRÁHA a DÝŇOVÝ TURBAN“

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE PO CELOU DOBU ZODPOVÍDAJÍ ZA BEZPEČNOST SVÝCH DĚTÍ.

TĚŠÍME SE NA VAŠE VLASTNORUČNĚ VYDLABANÉ DÝNĚ SE SVÍČKOU,

KTERÉ SI NA ZÁVĚR AKCE SPOLEČNĚ ROZSVÍTÍME 

PO SKONČENÍ AKCE PROSÍME „SILNÉ TATÍNKY, MAMINKY“, ABY DÝNĚ PŘENESLI NA OKENNÍ PARAPETY MŠ.       DĚKUJEME


 

UPOZORNĚNÍ

UPOZORŇUJEME RODIČE NA TERMÍN (20.9. ) PLATBY ZA ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015. PROSÍM, ZKONTROLUJTE SI, ŽE PENÍZE NA ÚČET ODEŠLY, PŘEDEJDETE PŘÍPADNÝM KOMPLIKACÍM.

DĚKUJEME


ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 začíná 1. 9. 2015.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2015/2016

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA     KVÍTKA_NA TRATI.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  SLUNÍČKA_LOGOPEDICKA.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI   broučci.pdf

VČELKY     VČELKY.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY     berušky.pdf

MOTÝLCI   motylci.pdf


STANOVENÍ VÝŠE ŠKOLNÉHO V MŠ: PLATÍ OD ŠK. ROKU 2015/2016

Čj.  : 230/2015

ZŠ a MŠ Svatoplukova Stanovila částku úhrady pro všechny součásti MŠ: 420,-

Výpočet proveden následovně:

Neinvestiční výdaje za rok 2014          1 384 986,-

1 měsíc                                                  115 415,-

137 dětí                                                         842,-

50% neinvestičních výdajů                               421,-

 

Stanovená částka úhrady za dítě za 1 měsíc: 420,- Kč

v Olomouci dne 14. 4. 2015 Jiří Šindler, ředitel ZŠ a MŠ