slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality pro rodiče


!POZOR! ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ!

Od 1. 4. 2017 přechází školní jídelna na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace se školní jídelnou a tím zkvalitnění evidence strávníků.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

1.   Zadejte: http://www.strava.cz

2.   Číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)

3.   Uživatelské jméno (uživatel) – prijmeni.jmeno

4.   Heslo: přidělené číslo 

5.   V případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno odhlašovat na tel. č. 585 427 342.

6.   Ve všech případech: odhlašování a přihlašování stravy vždy jen do 10.00 hod na další den!!

7.   Případné dotazy na tel. č. 585 427 342


ZŠ A MŠ SVATOPLUKOVA ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V TĚCHTO TERMÍNECH MŮŽETE NAVŠTÍVIT VŠECHNY TŘI BUDOVY NA ADRESE:

MŠ NA TRATI 82                út 18.4.     15.00-16.00

MŠ ŘEPČÍNSKÁ 54              čt 20.4.     15.00-16.00

! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Z DŮVODU POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCE  NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA NEPROBĚHNE!

TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BUDOVÁCH  NA TRATI A ŘEPČÍNSKÁ JSOU PLATNÉ.

plakát:   DOD_2017_oprava.pdf


ZÁPIS DO MŠ

na školní rok 2017/2018

TERMÍN: 3. a 4.5. 2017

Zájemci z řad předškoláků o logopedickou třídu nás mohou kontaktovat už teď! Dotazy zodpovíme na tel. čísle 585 425 524 nebo e-mailové adrese: slunickaskolka@seznam.cz

 

Další informace budou na našich stránkách zveřejněny v průběhu měsíce dubna.


ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11

Vás srdečně zve na

SCHŮZKU RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ

Kde?               V budově ZŠ Svatoplukova, 2. poschodí

Kdy?               14. března 2017 v 17:00 hod.

 

Budeme se věnovat školní zralosti, požadavkům pro vstup do 1. třídy a pokynům ke školnímu zápisu.

Pozvánka - schůzka rodičů předškoláků.pdf


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MATEŘSKÁ ŠKOLA (všechny 3 budovy) BUDE V OBDOBÍ PRÁZDNIN UZAVŘENA OD:

31.7. - 31.8. 2017

 

PROVOZ DO 28.7. BUDE NA BUDOVÁCH:

- -   MŠ NA TRATI

-     MŠ ŘEPČÍNSKÁ

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA.

 

RODIČE, KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT DÍTĚ UMÍSTIT V OBDOBÍ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ, PÍSEMNĚ POŽÁDAJÍ DO 1.5.  O NÁHRADNÍ MŠ – tj. děti budou umístěny dle volných kapacit v obci OLOMOUC.


SDĚLENÍ PRO RODIČE - NÁMĚSTEK PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

K PŘEČTENÍ ZDE: MŠ Svatoplukova dopis rodiče.pdf


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Dne 6.2.2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé FN a následné přestavby  na 2 oddělení MŠ, 2 oddělení ŠD a školní dílnu.

V době hlavních bouracích prací musí být z rozhodnutí statika přestěhovány stávající oddělení v MŠ Svatoplukova do náhradních prostor (MŠ Řepčínská).

Doba hlavních bouracích prací se odhaduje asi na 2 měsíce – po nich by mělo dojít ke zpětnému přestěhování. Doba realizace celé stavby je plánována přibližně na 9 měsíců.

Upozorňujeme na zvýšený provoz techniky a celkovou zvýšenou ostražitost v okolí školy.

Děkujeme za pochopení při této rekonstrukci, která je v zájmu Vašich dětí a našich žáků. Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace  v provozu MŠ a i s Vámi se těšíme na nové moderní prostory ZŠ a MŠ.

Za vedení ZŠ a MŠ: Jiří Šindler, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Z DŮVODU REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OD PONDĚLÍ 13.2. 2017  PROVOZ Z BUDOVY SVATOPLUKOVA PŘEMÍSTĚN NA BUDOVU ŘEPČÍNSKÁ.

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA – 2 MĚSÍCE‚ ALE MŮŽE SE ZMĚNIT.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE KONÁ DNE 9.2. V 18.00 HODIN NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA V ODDĚLENÍ VČELKY.

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A POCHOPENÍ!


SDĚLENÍ PRO RODIČE

2. ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ SVATOPLUKOVA

Po jednání vedení ZŠ a MŠ Svatoplukova s vedoucí odboru školství MMO sdělujeme:

 

 -          odbor školství IHNED vstupuje do jednání se zhotovitelem stavby, kde bude projednávat bezpečnostní a hygienické podmínky a konkrétní termíny rekonstrukce budovy

 -          po projednání – do jednoho týdne Vás budeme ihned informovat o plánovaných postupech v oblasti organizace chodu MŠ

 -          prozatím je provoz na všech budovách stávající a tudíž neměnný

 

V Olomouci, dne: 26. 1. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc

 

sdeleni pro rodice_2.etapa rekonstrukce.pdf


SKUTEČNÁ VÁHA HOTOVÝCH JÍDEL DLE NORMY

dokument dostupný v PDF: váha jídla.pdf


Seznamte se se změnami ve školním vzdělávacím plánu a školním řádu

Dodatek SVP PV.pdf

Zmeny ve skolnim radu platne od 1.1.2017.pdf


Seznamte se s novou přílohou školního vzdělávacího plánu a s aktualizovaným ŠKOLNÍM ŘÁDEM.

Dodatková příloha: Dodatkova priloha k SVP PV.pdf

ŠKOLNÍ ŘÁD: s-kolni-r-d-dodatek.pdf


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE 1. 12.

MŠ NA TRATI:  8.00 HODIN

MŠ ŘEPČÍNSKÁ:  8.00 HODIN

MŠ SVATOPLUKOVA:  9.30 HODIN

CELÁ SÉRIE - 1 DÍTĚ NA FOTOGRAFII: 250 Kč

CELÁ SÉRIE - 2 A VÍCE DĚTÍ NA FOTOGRAFII: 270 Kč

MOŽNOST KOUPIT SI DOPLŇKOVÝ BALÍČEK: 110 Kč

POZADÍ: Scan10008 (1).pdf  Scan10009 (1).pdf

VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V MŠ.

  


FOTO Z DYNIÁDY 2016 NAJDE NA ODKAZE:

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2016/


POZOR! ZMĚNA TERMÍNU DÝNIÁDY! BUDE SE KONAT VE ČTVRTEK 13.10.!!

MILÍ RODIČE, DĚTI, PRARODIČE A DALŠÍ PŘÍBUZNÍ, ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

DÝNIÁDU

 

KDY:     ČTVRTEK  13.10. 2016

(za deštivého počasí čtvrtek 13.10, pokud ani tento termín nevyjde, tak se akce ruší L )

OD:       16:30

KDE:      ZAHRADA MŠ NA TRATI

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ

SOUTĚŽE, které pro Vás a Vaše dětí nachystají pí. učitelky a rodina Kočířova

VEVERKOVANÁ S OŘÍŠKY

ARIANINA NIT

SPORTOVNÍ STANOVIŠTĚ

ŠTAFETA PŘÍRODNIN

STÍNOVÉ PEXESO

 

TĚŠÍME SE NA OCHUTNÁVKY DOBROT OD VÁS A VLASTNORUČNĚ VYDLABANÉ DÝNĚ, KTERÉ SI NA ZÁVĚR AKCE ZAPÁLÍME A UKONČÍME TAK PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ PODVEČER

 

PLAKÁT:  DÝNIÁDA 2016_plakat.pdf

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/Dyniada_2014/

http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz/Dyniada_2015/

http://slunickaskolkalogo.rajce.idnes.cz/Dyniada_16._10._2013/


 

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) JE TŘEBA ZAPLATIT DO 15. DNE V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI (DŘÍVE TO BYLO DO 20.DNE).

TO ZNAMENÁ DO 15.9., ,15.10….

ZMĚNA PROBÍHÁ DLE VYHLÁŠKY 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání s platností od 1.9. 2016.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


UPOZORNĚNÍ !

pro zákonné zástupce, kteří pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi.

 

ÚP  OLOMOUC  vydává potvrzení pouze na jeden měsíc. 

Pokud nebude potvrzení doloženo do 15. dne v měsíci, zákonní zástupci zaplatí plnou částku (tj. 420,- Kč za měsíc).

 Děkujeme za pochopení


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 začíná 1. 9. 2016.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 8:30h.

Provozní doba všech budov MŠ: 6:30 - 16:30

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili.

V prvním týdnu proběhnou třídní schůzky v jednotlivých odděleních. Více informací se dozvíte při nástupu do MŠ a na webových stránkách jednotlivých tříd.


ROZDĚLENÍ DO DĚTÍ DO TŘÍD ŠK. ROK 2016/2017

BUDOVA MŠ NA TRATI:

KVÍTKA:     kvitka2016-2017.pdf

SLUNÍČKA (LOGOPEDICKÁ):  slunicka2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ SVATOPLUKOVA:

BROUČCI:   broucciseznam2016-2017.pdf

VČELKY:     seznam-detivcelky2016-2017.pdf

BUDOVA MŠ ŘEPČÍNSKÁ:

BERUŠKY:     beruskyseznam2016-2017.pdf

MOTÝLCI:   motylciseznam2016-2017.pdf


 

Upozornění

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2016 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT VE TŘÍDÁCH U PÍ. UČITELEK, NEBO STÁHNOUT NA WEBU ŠKOLY.

Potvrzeni skolne 2016.pdf

SLOUŽÍ JAKO PŘÍLOHA K ODPOČTU DANĚ.

PROSÍME RODIČE, ABY SI FORMULÁŘ VYPLNILI A VRÁTILI K POTVRZENÍ VE TŘÍDÁCH.

VÝŠE ŠKOLNÉHO ZA ROK 2015  ČINILA 420,- KČ/měsíc.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA SRPEN SE ŠKOLNÉ NEPLATILO A ČERVENEC – POUZE DĚTI, KTERÉ V TOMTO MĚSÍCI MŠ NAVŠTĚVOVALY.